/ 19 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیر شفق

نمینویسی؟؟[ناراحت]

سمیر شفق

[گل]

شیرین

سلام یاسی جونم چرا قصه تلخ شما که رضاخانت اومده دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت]

مش کرم

اینست زندگی دیگر . من هم قبول دارم اما می توان کمی هم شاد بود . به روزم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سمیر شفق

[گل]

هومن

سلام غیبت خوردین مثل اینکه سرتون خیلی شلوغه من UPام