خیلللللی خواااااابم میااااااد....

/ 10 نظر / 5 بازدید
غزالی

یه خواب ابدی میچسبه[لبخند]

نازی جیگر خواب آلومو برم من

نیلوفر

سلام یاسمن جونم کجایی بابا نمیگی من دلم برات تنگ میشه؟ به خدا آدرستو گم کرده بودم![قهر]

نیلوفر

راستی خوب خوب بخوابی![خمیازه]

غزالی

عجب خوابی ببینم با اصحاب کهف نسبتی داری؟ تو که خوابی سکینه هم نگفته میخوابم اما خوابه

غزالی

پس بالاخره بیدار شدی توو آقا یه دفعه شوک وارد شد الان[نیشخند] دوستم گفت منگو حراج کرده دچار هیجان شدم که برم سر بزنم اما فکر کنم برم و بعد هم از گرونیش مثل یه بچه خوب بیام بیروون[خنده] آخه پول زحمت کشیه[نیشخند] حیفمون میاد[خنده] به رضا زنگ داره میزنه

غزالی

[نیشخند] تو همیشه جاهای خوب بیا

غزالی

تو چه خبر؟ رضا چطوره؟ با هم خوبید؟ ان شالله که زود خوب شی گلم مرسی که با بد حالیت بهم سر زدی[ماچ]