از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بریدن

عزیزم کجایی؟ کم پیدا شدی. دیگه دلت برام تنگ نمی شه؟ نکنه دیگه دوستم نداری؟ واسه یه ایمیل زدن هم وقت نداری؟ حتی شب ها آخر وقت؟ من خیلی گیر میدم؟ آخه چند وقتیه خیلی احساس تنهایی می کنم...

/ 1 نظر / 9 بازدید
موسیو گلابی

اتفاقی اومدم اینجا ... چقدر قشنگ ... چقدر جالب ... چقدر عاشقانه ... کاش رضا زودتر برگرده! راستی چه عکس قشنگی ...