آن عهد یاد باد که از بام و در مرا / هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی

عزیزم داره نزدیک دو ماه می شه که رفتی. اینجا هوا بارونیه و جات حسابی خالیه که با هم بریم بیرون و زیر چترت باهم راه بریم. می دونی انقدر خاطرات خوب با هم داریم که هر چقدرهم بهشون فکر می کنم باز یه چیز جدید یادم می یاد و کلی دلم پر می کشه برات. از درس خوندن با هم تا خرید رفتن و خیلی چیزای دیگه که اگه بخوام بنویسمشون جا کم می یارم. راستی زنجان برف اومده و حسابی سرد شده. از این که مشغول انجام دادن کارهات هستی خیلی خوشحالم چون احساس می کنم با هر کاری که انجام می دی یه قدم به سمت رسیدن به هم پیش می ریم. ولی خوب از این که ارتباطمون با هم یه کوچولو سخت شده ناراحتم ولی خوب ارزششو داره. خیلی از خودت مراقبت کن . خداحافظی با یه دنیا بوس و بغل

/ 0 نظر / 3 بازدید