مفهوم واقعی حال گیریو می دونین؟ من الان خوب می دونم! منظورم بارون و ... نیست!

/ 8 نظر / 5 بازدید
شعله نوری

[گل][قلب]

سکینه

چه برک مهربون و گیگیلی ایه.... ولی یاسی جون امروز خیلی سرده... دیگه بوی بهار نمیاد[چشمک]

وارش

[گل] سلام ... کی حالتو گرفته خوب...؟؟؟[نگران]

سکینه

چی شده؟ کسی نیگا میگا کرده تورو؟!!!!!!!![تعجب][عصبانی]

دختر پرتقالی

برم بکنم ادبش؟ برم دم مطبش؟ بزنم تو دهنش؟ چی شده؟ خیلی وقته باهات نحرفیدم. یه اس ام اس چاق واسم بزنی خیلی هیجان زده می شم

شعله نوری

میشه عسک جدید بزنی؟ آخه عسکات قشنگه یاسی جون[ماچ]