کیش جووونم رضا جووووونم دلم چقدر براتون تنگ شده ...

/ 5 نظر / 7 بازدید
شعله

چه خبر؟ كيش چه خبره اونوقت؟ تو جوشهات خوبن؟ دكتر نرفتي براشون؟ بعدا افسرده نشي؟ خلاصه ما افتاديم تو خط درمان و شفا با روضه. ثبت نام محدود است.

پرتقالی

الو؟ کیش با رضا؟ رضا با کیش؟ دقیقا کدوم؟ کی؟ چرا؟

سمیر شفق

[گل]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم كيش رو مي تونم باهات بيام. ولي براي آقا رضا كاري نمي تونم بكنم. [شیطان]