اَه چرا من آدم نمی شم آخه؟؟؟؟ لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود! خیلی از دست خودم حرصم گرفته. انقدر از رضا بدم میاد که واسش این حرفا رو زدم! خر به این زندگی خر سگی.... http://www.pic4ever.com/images/gaah.gif

/ 4 نظر / 5 بازدید
سکینه

عاشق این فحشاتم..... چند تا فحش بد بهت یاد می دم ولی واست خصوصی می ذارم.... تو...؟!!!! تو از رضا بدت میاد؟!!!!! آره خوب! باور کردم[چشمک]

غزالی

کاش از رضا بدم میومد کاش حالم ازش به هم میخورد کاش میمردم و الان نمیشد

غزالی

خر به من به احساسم به زندگیم ...

غزالی

سمیر کیه؟؟؟