/ 3 نظر / 5 بازدید
دختر پرتقالی

میدونی جریان این عکس رو؟ آتش سوزی جنگل های استرالیا بود و نجات حیوونا از جمله این کولای تشنه بدبخت

یاس من دوست دارم مرسی به خاطر کار قشنگی که برای تولدم کردیوووبوسسسسسسسسسسسسس

سکینه

سلام عزیزم[لبخند] واقعا ما کجاییم بقیه دنیا کجا.... هیییی[رویا]