احساس یه مامانیو دارم که بچشو ازش گرفتن. فیدریمو ازم گرفتن. تازه تپل مپل و خوشگل شده بود عزیزم. حالا که اینجور شد منم روزه دوست داشتن می گیرم. خر به این زندگی ...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم خدا ازشون نگذره که یه بچه رو یتیم و یه مادر رو عزادار کردن. [ابله]