مزاحم

جدول های پایان نامم به مشکل خورده. بدجوری رفته رو مخم.گوشی رو برمیدارم باید از نسترن بپرسم اون همه رو بلده. شمارشو میگیرم کسی گوشیو برنمیداره. یه دور تو خونه میزنم دوباره گوشی رو برمیدارم و تکر ار رو میزنم... یه آقایی گوشی رو برمیداره:   صدا: بله؟         من:سلام کامبیز               صدا:سلااااام                 من:خوبید؟           صدا:بله ه ه ه از خود راضیشما چطورید؟         من: ما هم خوبیم. چه خبرا ؟جایی نرفتید؟   صدا: سلامتی خبر قابل عرضی نیست. نه بابا خونه ایم. (چرا اینجوری حرف میزنه؟!سوال)       من: نسترنم هست؟گوشیو میدین بهش؟               صدا: کمی مکث! (صدای خانمی از دور: حامد کیه ه ه ؟)   صدا: مزاحمه بابا و گوشی رو میزاره! ....منتظر   

خدایا شکرت! 

                                                 

/ 1 نظر / 5 بازدید
دختر پرتقالی

حیوونی آقاهه. امان از این زن ها که نمیزارن مردهاشون دو کلمه اختلاط کنن[شیطان]