ولنتاین!!!
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٥  کلمات کلیدی:

رضا بزار بوست کنم استیچ نشو دیگه آخه امشب ولنتاینه! یه لحظه تحمل کن دیگه زود تموم میشه. قول می دم...

آفرین پسر خوب دیدی خوب بود. حالا بزار بغلت کنم.... آخه دوست دارم. می دونم تو هم منو دوست داری ولی خوب استیچی دیگه کاریش نمی شه کرد!