بهار ما نیز می رسد...
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی:

دیشب به خود گفتم: ذهن طبیعی گیاه در میانه زمستان به یاد تابستان گذشته نیست بلکه متوجه بهاری است که از راه می رسد. حافظه طبیعی گیاه روزهایی را که گذشته اند به یاد نمی آورد، بلکه از روزهایی که در پیش اند خبر می دهد. اگر گیاه از آمدن بهار اطمینان دارد، و با رسیدن آن خود از درون خویش سر بلند می کند، پس چرا من، که گیاهی انسانی هستم، از آمدن بهار مطمئن نباشم، که با سر رسیدن آن خود را به ثمر رسانم؟                                                                                 

جبران خلیل جبران