حافظ وصال می طلبد از ره دعا / یارب دعای خسته دلان مستجاب کن
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٥  کلمات کلیدی:

عزیزم امروز از زنجان برگشتم. لباسهام رو درنیاورده پریدم پای کامپیوتر و اومدم پیشت ولی نبودی! کارهات زیاده، می دونم. تمام راه، خط های سفید جاده که با سرعت رد می شدن رو نگاه می کردم. یه روز با رد کردن هر کدوم از این خط ها بهت نزدیک تر می شدم ولی الان نمی دونم که بهت نزدیک تر می شم یا دورتر! عشق من با بهترین آرزوها به خدای بزرگ و مهربونمون می سپارمت. خیلی خسته ام. میرم بخوابم. باشد که خوابت را ببینم. بوس و بغل