تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی / شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه می خواهی
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

مرا دیوانه می خواهی ز خود بیگانه می خواهی

    مرا دلباخته چون مجنون زمن افسانه می خواهی

          شدم بیگانه با هستی زخود بی خود تر از مستی

                  بکش دل را شهامت کن  مرا از غصه راحت کن

                         شدم انگشت نمای خلق مرا تو درس عبرت کن

                                        بکن حرف مرا باور  نیابی از من عاشق تر

                                           نمی ترسم من از اغراق گذشت آب از سرم دیگر