هرچند که هجران ثمر وصل برآرد / دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢  کلمات کلیدی:

رضا جونم امروز پنج شنبه است و درست ۴٠ روزه که تو رفتی. وای نمودنی چه باحال بود وقتی نظرت رو خوندم. بازم نظر بده،خوب؟چشمکحدوداً ٣ هفته ای می شه که تهرانم بدون اینکه حتی کوچکترین کارم انجام بشه. ولی خوب اشکالی نداره به هر حال انجام می شه!نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده عزیزم.