ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

            .... I am tired

            دلم می خواد 100 سال بی وقفه بخوابم!